Figler Place zabaw
Facebook Twitter Instagram

Polityka ODO

 

Przedstawiamy poniżej informację dot. Ochrony Danych Osobowych w firmie FIGLER:

   Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie” lub RODO), informujemy, że:

1.        Administratorem podanych przez Panią/Pana danych jest P.P.U. „FIGLER” - Henryk Figler, ul. Witosa 78, 42-603 Tarnowskie Góry

2.         Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem: Witosa 78, 42-603 Tarnowskie Góry lub elektronicznie: placezabaw@figler.pl

3.         Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 b RODO.

4.         Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy, zamówienia oraz ich rozliczenia.

5.         Pana/Pani dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, z wyjątkiem sytuacji opisanych w przepisach powszechnie obowiązujących. Dostęp do danych będą mieli jedynie upoważnieni pracownicy/współpracownicy  /zleceniobiorcy Administratora.

6.         Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania umowy, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy.

7.         Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

8.         Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do  zawarcia umowy, zamówienia i jego wykonania. Nie podanie danych uniemożliwi zawarcia umowy, zamówienia i jego wykonania.

9.         Pani/Pana dane nie będą podlegały przetwarzaniu w sposób zautomatyzowany w tym profilowane.


FIGLER - PLACE ZABAW    PROJEKTOWANIE • PRODUKCJA • MONTAŻ

Firma "FIGLER" od 1992 roku projektuje, wykonuje oraz zapewnia fachowy montaż urządzeń do zabawy i rekreacji. Wykonane przez firmę place zabaw oraz pojedyncze zestawy zabawowe są nowoczesne, bezpieczne i ekologiczne.

ul. Oświęcimska 12
42-674 Zbrosławice
woj. śląskie

Biuro handlowe:
tel. 32 285 50 77
fax 32 285 50 77
kom. +48 509354963
placezabaw@figler.pl

place zabaw | place zabaw producent | huśtawki | zestawy zabawowe | radosna szkoła | plac zabaw | cennik place zabaw | certyfikowane place zabaw | urządzenia linowe | linaria | place zabaw Śląsk | place zabaw dla dzieci | linowe place zabaw | drewniane place zabaw | place zabaw z drewna | budżet obywatelski plac zabaw | budżet partycypacyjny plac zabaw | nowoczesne place zabaw | wyposażenie placów zabaw | psie place zabaw | przeszkody dla psów | street workout
Copyright © 2024 P.P.U. FIGLER - Henryk Figler